Положення про Комісію кадрового забезпечення УГКЦ

14 лютого 2024 року

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію кадрового забезпечення
Києво-Галицького Верховного Архиєпископства
Української Греко-Католицької Церкви

ДОДАТОК до

Вих. ВА 24/040

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Комісія кадрового забезпечення Києво-Галицького Верховного Архиєпископства Української Греко-Католицької Церкви (надалі Комісія) є структурою, покликаною допомагати Верховному Архиєпископові Києво-Галицькому та Архиєрейському Синоду УГКЦ в Україні в координації та формуванні кадрової політики і структур УГКЦ в Україні.

1.2. Комісію засновує Верховний Архиєпископ, заслухавши думку Архиєрейського Синоду УГКЦ в Україні.

1.3. У своїй діяльності Комісія керується загальним і партикулярним правом, вказівками та декретами Верховного Архиєпископа Києво-Галицького, чинним законодавством України і цим Положенням.

1.4. Положення про структуру та діяльність Комісії затверджує Верховний Архиєпископ Києво-Галицький.

1.5. Комісія входить до складу Патріаршої курії.

1.6. Комісія має свою печатку, на якій є вказані назва Комісії, її емблема й інші реквізити, і атрибутику, необхідні для забезпечення діяльності Комісії.

1.7. Адреса Комісії: м. Львів, проспект Святого Івана Павла ІІ, 35 а, тел. +38 067 10 11 329.

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ

2.1. Мета Комісії:

2.1.1. Допомагати Верховному Архиєпископові Києво-Галицькому, єпархіальним єпископам УГКЦ в Україні та іншим церковним структурам опрацьовувати і реалізувати кадрову політику.

2.1.2. Подавати пропозиції щодо розвитку церковних структур та їх забезпечення висококваліфікованими спеціалістами, відповідно до їхніх потреб.

2.1.3. Заохочувати духовенство та працівників церковних структур до підвищення кваліфікації і сприяти належному освітньому й науковому формуванню нових кадрів.

2.1.4. Допомагати єпархіальним єпископам і ректорам ВНЗ у вихованні науковців та спеціалістів для майбутнього розвитку богословських і суміжних дисциплін.

2.2. Основні завдання Комісії:

2.2.1. За дорученням єпархіальних єпископів вивчати основні кадрові потреби єпархіальних структур та навчальних закладів єпархій і подавати пропозиції щодо їх вдосконалення.

2.2.2. Створити і доповнювати центральну базу даних про всіх студентів і спеціалістів, які навчаються або вже здобули вищі спеціалізовані студії за кордоном і в Україні, та інші бази даних, потрібні для формування кадрової політики (компетентність та володіння іноземними мовами).

2.2.3. За дорученням єпархіальних єпископів відбирати та скеровувати на спеціалізоване навчання за кордоном і в Україні найкращих кандидатів для забезпечення кадрової стратегії єпархій та їх структур.

2.2.4. Організовувати подання кандидатур на отримання стипендій до благочинних фондів. Сприяти виробленню необхідної документації та надавати інформаційну підтримку єпископам і студентам у відносинах з благочинними фондами.

2.2.5. Координувати модифікацію і сприяти виконанню базових програм з філософсько-богословських дисциплін навчально-формаційними закладами єпархій.

2.2.6. Сприяти організації вишколів, літніх курсів і семінарів для підвищення кваліфікації духовенства та працівників церковних структур.

2.2.7. Організовувати та проводити наукові заходи (конференції, з’їзди, конгреси тощо).

2.2.8. Надавати інформаційну та логістичну підтримку в працевлаштуванні спеціалістів, які завершили навчання.

2.2.9. Щорічно представляти звіт про діяльність Комісії Верховному Архиєпископові Києво-Галицькому.

3. КЕРІВНИЦТВО ТА СТРУКТУРА КОМІСІЇ

3.1. Керівництво Комісії здійснює голова Комісії, якого іменує на відповідний термін Верховний Архиєпископ Києво-Галицький.

3.2. До складу Комісії входять:

3.2.1. Голова Комісії.

3.2.2. Заступник (заступники) голови Комісії.

3.2.3. Виконавчий секретар Комісії.

3.2.4. Керівники структурних підрозділів Комісії.

3.3. Комісія має у своєму складі дорадчо-консультативні органи — колегії, зокрема колегію представників єпархій (референти з кадрових питань єпархій) та ректорів вищих навчальних закладів УГКЦ.

3.4. Структурні підрозділи у своїй діяльності керуються окремими положеннями, затвердженими головою Комісії.

3.5. До компетенції голови Комісії належить:

3.5.1. Призначати свого заступника (заступників), виконавчого секретаря та референтів.

3.5.2. Створювати структурні підрозділи та дорадчі групи для відбору кандидатів на навчання тощо.

3.5.3. Представляти Комісію в церковних і державних структурах та громадських організаціях.

3.5.4. Скликати і очолювати засідання Комісії та дорадчо-консультативних органів.

3.5.5. Інформувати Верховного Архиєпископа та Архиєрейський Синод УГКЦ в Україні про діяльність Комісії, стан кадрового забезпеченням єпархій та інших структур Української Греко-Католицької Церкви тощо.

3.6. До обов’язків заступника голови Комісії належить:

3.6.1. Допомагати голові організувати роботу Комісії.

3.6.2. За дорученням голови Комісії тимчасово виконувати його обов’язки.

3.7. До обов’язків виконавчого секретаря Комісії входить:

3.7.1. Ведення поточної документації та кореспонденції.

3.7.2. Оформлення пропозицій річного бюджету, фінансових проєктів Комісії, ведення обліку доходів і витрат Комісії, підготовка та подання поточних фінансових звітів і звітів діяльності Комісії.

3.7.3. Відповідати за технічний стан офісного обладнання.

4. МАЙНОВИЙ СТАН КОМІСІЇ

4.1. Фінансується діяльність Комісії частково з бюджету Патріаршої курії і за рахунок добровільних фінансових та інших пожертвувань громадян, підприємств, фондів, організацій чи установ з України та з-за кордону, а також коштів, одержаних від здійснення діяльності, передбаченої цим Положенням.

4.2. У власності Комісії може бути рухоме і нерухоме майно, транспортні засоби, кошти та інше майно, придбане або створене нею за рахунок власних коштів, пожертвувань громадян та організацій чи передане державою.

4.3. Комісія має право володіти, користуватися і вільно розпоряджатися майном, яке їй належить на правах власності.

4.4. Комісія може мати свій субрахунок.

5. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

5.1. Комісія припиняє свою діяльність згідно з рішенням Верховного Архиєпископа Києво-Галицького.

5.2. Після припинення діяльності Комісії, згідно з нормою 5.1, усе майно Комісії переходить у розпорядження Патріаршої курії за описом.

6. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення пропонує голова Комісії та затверджує Верховний Архиєпископ Києво-Галицький.

Пов’язані документи

Дивіться також