Положення про Патріаршу раду з економічних справ УГКЦ

14 грудня 2018 року

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПАТРІАРШУ РАДУ З ЕКОНОМІЧНИХ СПРАВ
УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Патріарша рада з економічних справ Української Греко- Католицької Церкви (далі — Рада) є постійним дорадчим органом при Отцю і Главі УГКЦ в економічних справах.

2. Рада утворюється відповідним декретом Отцем і Главою УГКЦ (кан. 124 ККСЦ).

3. Патріарша рада з економічних справ входить до складу Патріаршої курії (кан. 114, § 1 ККСЦ).

4. У своїй діяльності Рада керується загальним правом, канонами партикулярного права УГКЦ, рішеннями Синоду Єпископів УГКЦ, декретами та вказівками Отця і Глави УГКЦ і цим положенням.

ОСНОВНІ ПРАВА ТА ЗАВДАННЯ РАДИ

5. Вироблення та представлення пропозицій Синодові Єпископів для затвердження необхідних директив, включно із законами для управління фінансами Церкви, витратами Патріаршої курії.

6. Рекомендація Синоду Єпископів щодо встановлення найменшої і найвищої суми для відчуження церковного майна.

7. Вироблення та представлення пропозицій Синоду Єпископів щодо встановлення списків майна, згідно з якими можна відчужувати церковне майно. Слід передбачити такі реєстри: майно, оцінене між найвищою і найнижчою сумою; майно, оцінене між найвищою і подвійною найвищою сумою; майно, вартість якого перевищує подвійну найвищу суму, а також цінне майно та майно, віддане на підставі обіту.

8. Аналіз і подання пропозицій Синоду Єпископів щодо визначення частини витрат, якою єпархії покривають витрати на утримання Патріаршої курії УГКЦ та інші всецерковні структури й потреби, встановлені Синодом Єпископів.

9. Допомога Отцю і Главі Церкви в розсудливому, вмілому і ефективному управлінні дочасним майном УГКЦ, з дотриманням припису кан. 1022, § 1 ККСЦ.

10. Опрацювання стратегії фінансового розвитку патріарших структур УГКЦ і відповідних моделей забезпечення їх фінансових потреб.

11. Надання поради Отцю і Главі Церкви щодо відчуження церковного майна, яке належить УГКЦ з дотриманням припису кан. 1037 ККСЦ. Однак Рада нехай не дає своєї думки на відчуження церковного майна, поки не ознайомиться докладно з економічним становищем юридичної особи, дочасне майно якої має бути відчуженим.

12. Допомога патріаршому економові в здійсненні прозорого контролю за надходженням і справедливим розподілом коштів у всіх інституціях, які належать Патріаршій курії УГКЦ.

13. Пропозиції щодо проекту доходів і витрат (бюджет), передбачених у зв’язку із загальним управлінням Церквою та можливість ознайомлення з цим проектом у процесі його формування.

14. Розгляд фінансово-економічних потреб Патріаршої курії УГКЦ та надання пропозицій щодо її оптимізації після вивчення всієї необхідної інформації, наданої інституціями Курії.

15. Ознайомлення зі звітом про доходи та витрати за минулий фінансовий рік і подання висновків щодо його виконання.

ЧЛЕНИ РАДИ ТА ЇЇ КЕРІВНИЦТВО

16. Раду очолює Отець і Глава УГКЦ, до якого належить скликати її та головувати на ній (кан. 114 ККСЦ).

17. Членів Ради іменує Отець і Глава Церкви, один із яких є його заступником (кан. 124 ККСЦ).

18. Патріарший економ з огляду на уряд, який посідає, є членом Ради.

19. До складу Ради не можуть входити однокровні або свояки Отця і Глави Церкви та патріаршого економа аж до четвертого ступеня.

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

20. Голова Ради керує діяльністю Ради, за порадою членів Ради розробляє порядок денний засідань, у загальному порядку підписує рішення Ради та інші офіційні документи, представляє пропозиції Ради Синоду Єпископів особисто або доручає це Заступнику.

21. Основною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше ніж один раз на півроку.

22. З ініціативи голови Ради або не менше як третини членів від складу Ради можуть бути скликані позачергові засідання для вирішення окремих питань чи проведення додаткових консультацій.

23. Засідання Ради веде голова або, якщо він через перешкоду не може взяти участі в засіданні Ради, — його заступник.

24. З метою планування своєї діяльності Рада може затверджувати піврічні, річні чи довгострокові плани роботи.

25. Засідання Ради є правосильним, коли присутня більшість членів, які зобов’язані брати участь у засіданнях Ради.

26. У засіданнях Ради з правом дорадчого голосу на запрошення голови Ради можуть брати участь експерти та керівники структурних підрозділів Патріаршої курії УГКЦ, відповідальні за питання, які можуть бути предметом розгляду на засіданні.

27. Рішення Ради вважається прийнятим, коли було ухвалене абсолютною більшістю присутніх. Якщо ж кількість голосів була рівна, тоді голова Ради своїм голосом повинен переважити (кан. 924 ККСЦ).

28. Рішення під час засідання Ради приймаються відкритим голосуванням, а з особистих питань чи якщо цього вимагає хоча б один член комісії — таємним.

29. Рішення Ради оформлюються протоколом, який підписують головуючий на засіданні та всі члени.

30. Для технічного забезпечення роботи Ради голова іменує секретаря Ради.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

31. Створення необхідних умов для роботи Ради та проведення її засідань здійснює Патріарший економат.

32. Зміни та доповнення до цього Положення затверджує та проголошує Отець і Глава УГКЦ.

33. Ці положення набирають чинності наступного дня після проголошення.

Пов’язані документи

Дивіться також