Постанови Синоду Єпископів УГКЦ 1994 року

27 лютого 1994 року

РІШЕННЯ І ПОСТАНОВИ

Синоду Єпископів

Української Греко-Католицької Церкви,
що відбувся у Львові в днях 20–27 лютого 1994 року

1. Проект «Статуту Єпископів Української Греко- Католицької Церкви» відкласти для дальшого вивчення владиками і добрими знавцями церковного права.

2. Схвалено програму святкувань в 1996 році 400-ліття Берестейського і 350-ліття Ужгородського відновлення церковної єдності:

а) відзначити цей ювілей Ювілейним Святим Роком, починаючи торжественним відкриттям в листопаді 1995 р. в Римі, а завершенням його в жовтні 1996 р. під час Синоду Єпископів у Львові;

б) зорганізувати Центральний Ювілейний Комітет і Діючий Ювілейний Комітет у Львові, а в кожній єпархії Єпархіальний Ювілейний Комітет;

в) підготувати цикл проповідей на теми Берестейського і Ужгородського привернення церковної єдності, а відтак переслати всім владикам, а владики — священикам;

г) відбути тижневі, або хоч триденні святі місії по парафіях;

ґ) зорганізувати світовий з’їзд молоді у Львові;

д) зорганізувати багатолюдні ювілейні відпустові прощі до наших славних відпустових святинь і чудотворних ікон;

е) просити Святішого Отця Івана Павла II написати енцикліку на тему нашого ювілею та єдності церков.

3. Особливим листом і добре науково обґрунтованими аргументами просити Святішого Отця Івана Павла II, щоб окремим декретом поширив юрисдикцію Верховного Архиєпископа Львова і нашого Синоду Єпископів на всю територію сучасної української держави. Потреба поширення юрисдикції є конечністю стисло пасторального і екуменічного характеру.

4. Користуючись приписами кан. 709 Кодексу Канонів Східних Церков цей Синод дозволяє єпархіальним владикам нашої Церкви встановити відповідні правила, згідно з вимогами нашого обряду, і там, де є велика потреба, призначати гідних, чесних і прикладних та практикуючих чоловіків-мирян або черниць бути надзвичайними служителями при роздаванні Пресвятої Євхаристії.

5. Щоб мирно полагодити справу правлячого владики в Торонтській єпархії, Синод пропонує, щоб обидва владики, Ісидор Борецький і Роман Даниляк, зреклися своїх урядів.

6. Просити Апостольську Столицю поділити Мукачівську Єпархію, створюючи нову з осідком в Хусті, а тоді створити Мукачівську митрополію, щоб зберегти притаманні Закарпаттю специфічні обряди. Нова митрополія окремим Папським декретом була б приєднана до Львівського Верховного Архиєпископства, щоб так зберегти єдність нашої Церкви.

7. Просити Апостольську Столицю створити ще одну єпархію в Польщі, а Перемишльську єпархію піднести до гідності митрополії.

8. Просити Святішого Отця Івана Павла II розглянути можливість створення апостольського екзархату в центральній Росії для вдоволення пастирських потреб вірних греко-католиків на всій її розлогій території.

9. Запросити Святішого Отця Івана Павла II відвідати Україну під час 1996 Ювілейного Святого Року віднови церковної єдності.

10. Синод схвалив відновлення і навчальну програму Львівської Богословської Академії.

11. Синод схвалив план проведення Собору УГКЦ у Львові в жовтні 1996 року.

12. Синодальні комісії остаються ті самі, що їх обрав Синод в 1992 році.

Передрук за виданням: «Рішення і постанови Синодів Єпископів Української Греко-Католицької Церкви 1989–1997 років», Львів (Благовісник Верховного Архиєпископа Української Греко-Католицької Церкви) 1998 року с. 23–24.