Статут Об’єднання вірних УГКЦ «Українська молодь — Христові»

23 липня 2023 року

СТАТУТ

ОБ’ЄДНАННЯ ВІРНИХ УГКЦ
«УКРАЇНСЬКА МОЛОДЬ — ХРИСТОВІ»

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Арт. 1. § 1. Об’єднання вірних УГКЦ «Українська молодь — Христові» (далі — УМХ) — це суспільне об’єднання вірних, затверджене декретом Києво-Галицького Верховного Архиєпископа Святослава Шевчука Вих. ВА 23/181 від 4 липня 2023 року Божого, яке діє в рамках молодіжного мирянського апостоляту в УГКЦ (кан. 573, § 1 ККСЦ).

§ 2. УМХ є спадкоємцем і продовжувачем традиції однойменного українського молодіжного руху 30-х років ХХ ст., який постав з ініціативи та під опікою праведного митрополита Андрея Шептицького.

§ 3. Небесною покровителькою УМХ є Мати Божа Покрова.

§ 4. УМХ має власну символіку, присягу уемхівця, пісню-гімн та інші атрибути, зазначені в додатку.

Арт. 2. УМХ є юридичною особою в УГКЦ (кан. 573, § 1 ККСЦ).

Арт. 3. У своїй діяльності УМХ керується нормами Кодексу канонів Східних Церков (далі — ККСЦ), Канонами партикулярного права УГКЦ (далі — КПП УГКЦ), рішеннями Синоду Єпископів УГКЦ, Києво-Галицького Верховного Архиєпископа і цим Статутом.

ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ

Арт. 4. § 1. Метою УМХ є об’єднання християнської молоді задля глибшого пізнання Бога та популяризації християнських цінностей.

§ 2. Члени УМХ гуртуються в молодіжних спільнотах задля пізнання істини, християнського способу життя, духовної формації та реалізації свого покликання.

Арт. 5. Місією УМХ є донесення та реалізація візії праведного Андрея Шептицького «Українська молодь — Христові» через творення християнського молодіжного середовища, що сприяє формації суспільно активних молодих християн.

Арт. 6. Цінності УМХ:

 1. Пізнавати Боже слово та жити ним.
 2. Свідчити благу звістку Христового Євангелія.
 3. Підтримувати авторитет Церкви.
 4. Зберігати традиції Церкви та пошану до обряду.
 5. Плекати національну свідомість у діях та рішеннях.
 6. Розвивати суспільну активність та присутність у публічному просторі.
 7. Бути відкритими до інших та поширювати ідею вірності Христові.

Арт. 7. Завдання УМХ:

 1. Сприяти тому, щоб молодь жила християнськими цінностями та зростала в духовному житті.
 2. Допомагати пізнати Христа тим, хто Його шукає.
 3. Об’єднувати молодь і налагоджувати співпрацю молодіжних спільнот.
 4. Проводити духовні бесіди, реколекції, сарепти, прощі, табори, з’їзди молоді;
 5. Організовувати курси катехизації, християнські вишколи, конференції, семінари тощо.
 6. Проводити заходи, пов’язані з відзначенням церковних і національних свят, важливих подій.
 7. Провадити виховну, суспільно-громадську, культурно-освітню, спортивну діяльність.
 8. Брати активну участь у житті парафії.

ІІІ. ПРИЙНЯТТЯ І ЧЛЕНСТВО. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ

Арт. 8. § 1. Членами УМХ можуть бути молоді люди віком від 14 до 35 років, які є вірними УГКЦ, розуміють і приймають мету, завдання і Статут УМХ.

§ 2. Членство в УМХ є добровільним та індивідуальним.

Арт. 9. § 1. Для прийняття в УМХ кандидат повинен подати письмову заяву про вступ, у якій засвідчити свій намір скласти присягу уемхівця; він має дотримуватися християнської моралі, бути практикуючим християнином.

§ 2. Рішення про прийняття в дійсні члени приймається Головою осередку за погодженням з духівником цього осередку.

§ 3. Прийняття в УМХ відбувається через складання відповідної присяги уемхівця і згідно із вказаним у додатку способом.

§ 4. Присяга уемхівця — це спосіб приречення українською молоддю вірності, любові та відданості Христові.

 1. Змістом присяги уемхівця є визнання Ісуса Христа Господом життя і обіцянка молодої людини жити відповідно до Божих заповідей, Катехизму Католицької Церкви та Катехизму УГКЦ «Христос — наша Пасха».
 2. Присяга уемхівця має історичне значення і є частиною ідентичності УМХ. Шостого травня 1933 року під час свята УМХ у Львові, з благословення та у присутності праведного митрополита Андрея, на заклик єпископа-помічника Львівського владики Івана Бучка, сто тисяч молодих людей склали присягу на вірність Христові: «Тому за благословенням Святішого Отця піднесімо руки догори і зложім Христові присягу досмертної вірності, любови та прив’язання до Його Святого Євангелія і Заповітів. Христе-Спасителю! У 1900-ліття Твоєї смерти і Воскресення прирікаємо Тобі досмертну вірність. Так нам, Христе, допоможи».

Арт. 10. Член УМХ може одночасно належати до іншої організації, статут якої не суперечить християнській моралі.

Арт. 11. Посвячені особи можуть бути членами УМХ за дозволом своїх настоятелів згідно з нормами їх типікону чи статуту незалежно від віку.

Арт. 12. Член УМХ має право:

 1. Обирати та бути обраним до керівних органів УМХ.
 2. Брати участь у заходах УМХ та в реалізації завдань спільноти.
 3. Брати участь через обговорення і подання пропозицій у плануванні заходів УМХ та його статутної діяльності.
 4. Використовувати символіку та атрибутику УМХ.
 5. Припинити своє членство в УМХ.

Арт. 13. Член УМХ зобов’язаний:

 1. Бути активним членом церковної спільноти, виявляти послух церковній владі.
 2. Виявляти готовність співпрацювати з парохом парафії, сотрудниками, духівниками.
 3. Поважати інших уемхівців, виявляти до них християнську любов та милосердя.
 4. Виконувати обов’язки відповідно до завдань у спільноті.
 5. Вести християнський спосіб життя та свідчити його.
 6. Дотримуватися науки Церкви та норм цього Статуту.

Арт. 14. Припинення членства в УМХ відбувається:

 1. За власним бажанням члена.
 2. Згідно з рішенням голови осередку за погодженням з духівником цього осередку у таких випадках:
а) коли член УМХ не виконує своїх обов’язків;
б) коли член УМХ відсутній на зібраннях/заходах без поважних причин більше як пів року;
в) коли член УМХ здійснив вчинок, який не сумісний із вимогами Статуту УМХ чи нормами християнської моралі.

ІV. ПРОВІД УМХ

1. Голова УМХ

Арт. 15. § 1. УМХ очолює голова. Це — особа віком до 35 років, активний уемхівець упродовж щонайменше трьох років. Має керівний досвід на парафіяльному чи єпархіальному рівнях. Добре знає і вміє презентувати ідентичність і місію УМХ.

§ 2. Голову УМХ призначає Києво-Галицький Верховний Архиєпископ, заслухавши думку координаційної ради.

§ 3. Каденція голови УМХ — три роки. Голова УМХ не може займати цю посаду більше від двох термінів поспіль, хіба що Києво-Галицький Верховний Архиєпископ вирішить інакше.

§ 4. Києво-Галицький Верховний Архиєпископ може звільнити голову УМХ у таких випадках:

 1. Добровільного зречення.
 2. Порушення ним статутних обов’язків або вчинення дій, які завдають шкоди УМХ, дисципліні та духовному розвитку спільноти.
 3. На прохання Координаційної ради, після заслухання думки духівника.

Арт. 16. Голова УМХ:

 1. Офіційно представляє УМХ перед церковною владою.
 2. Представляє разом із духівником ідентичність УМХ: Статут, місію, візію, цінності та завдання УМХ на території єпархій, екзархатів чи парафій, де немає єпархіального координатора, з благословення чи на прохання місцевого єпархіального єпископа.
 3. Допомагає єпархіальному координатору у виконанні його прав та обов’язків. За потреби допомагає йому засновувати перші спільноти.
 4. Скликає та очолює координаційну раду УМХ щонайменше раз на рік або за потреби.
 5. Складає щорічний звіт про діяльність УМХ Києво-Галицькому Верховному Архиєпископові.
 6. Разом із координаційною радою раз на рік, окрім ювілейного року, організовує загальноуемхівську прощу. Місце і формат вибирає колегіальним рішенням координаційна рада.
 7. Раз на п’ять років, у ювілейний рік, замість прощі організовує разом із координаційною радою ювілейний з’їзд молоді під проводом Києво-Галицького Верховного Архиєпископа.
 8. Разом із координаційною радою працює над розвитком УМХ.
 9. Відповідно до потреби відвідує єпархіальних координаторів.
 10. Бере участь у з’їздах єпархіальних рівнів або делегує одного із членів координаційної ради.

2. Координаційна рада УМХ

Арт. 17. § 1. До координаційної ради УМХ належать єпархіальні координатори та духівник УМХ.

§ 2. Координаційна рада збирається щонайменше раз на рік або за потреби частіше на прохання двох третин її членів.

§ 3. Права та обов’язки координаційної ради:

 1. Пропонує Києво-Галицькому Верховному Архиєпископові кандидатів на голову УМХ.
 2. Разом із головою УМХ планує і організовує уемхівські події на загальноцерковному рівні, а також допомагає голові в його діяльності, у поширенні та популяризації УМХ серед молоді в УГКЦ.
 3. Зустрічається в ювілейний рік із Києво-Галицьким Верховним Архиєпископом для обговорення формату ювілейного святкування, питання ідентичності, місії УМХ в УГКЦ та інших важливих питань, які стосуються УМХ.
 4. Встановлює розмір внесків від єпархіальних координаторів із парафіяльних осередків на потреби діяльності голови УМХ, а також вибирає з-поміж себе одного члена, який веде облік коштів і подає координаційній раді щорічний фінансовий звіт.

3. Духівник УМХ

Арт. 18. Духовно-пасторальну опіку об’єднання вірних УМХ здійснює духівник УМХ, призначений Києво-Галицьким Верховним Архиєпископом.

Арт. 19. Дозавдань духівника УМХ належить:

 1. Духовний супровід діяльності голови та координаційної ради.
 2. Чування над дотриманням членами УМХ вірності вченню Церкви в питаннях віри та моралі (кан. 577, § 1).
 3. Допомога голові та координаційній раді у складанні планів та опрацюванні стратегії розвитку УМХ.
 4. Допомога в організації загальноуемхівських прощ та ювілейних святкувань.
 5. Участь у засіданнях координаційної ради.
 6. Організація зустрічей духівників єпархіальних осередків УМХ раз на три роки.
 7. У винятково спірному питанні духівник УМХ має право зупинити дискусію та передати її на розгляд Києво-Галицького Верховного Архиєпископа.

V. Структура УМХ

Арт. 20. § 1. УМХ складається з єпархіальних та парафіяльних осередків.

§ 2. За дозволом вищих настоятелів відповідно до норм типікону чи статуту можуть бути засновані осередки УМХ при монастирях чи домах чернечих інститутів.

§ 3. За дозволом місцевого єпархіального єпископа осередки УМХ можуть бути створені при навчальних закладах.

§ 4. Жоден осередок УМХ не може творити ізольовану групу або діяти всупереч іншим парафіяльним чи єпархіальним спільнотам.

Арт. 21. § 1. Єпархіальний осередок УМХ утворюється за згодою єпархіального єпископа і його очолює єпархіальний координатор (кан. 575, § 2).

§ 2. Єпархіального координатора УМХ призначає єпархіальний єпископ.

§ 3. Каденція єпархіального координатора триває три роки і не може тривати більше від двох термінів поспіль, хіба що єпархіальний єпископ вирішить інакше.

Арт. 22. Єпархіальний єпископ може звільнити єпархіального координатора УМХ у випадках:

 1. Добровільного зречення.
 2. Порушення ним статутних обов’язків або інших його вчинків, які завдають шкоди УМХ, дисципліні та духовному розвитку спільноти.

Арт. 23. Права і обов’язки єпархіального координатора УМХ:

 1. За погодженням з єпархіальним духівником УМХ засновувати нові осередки УМХ у парафіях за згодою пароха відповідно до положень цього Статуту.
 2. Раз на рік організовувати єпархіальну прощу членів УМХ.
 3. Модерувати діяльність парафіяльних осередків у співпраці з їх головами.
 4. Відповідно до потреби, але не рідше ніж раз на рік, організовувати з’їзд голів парафіяльних осередків для обговорення поточних справ УМХ.
 5. Раз на три роки здійснювати візитацію до кожного парафіяльного осередку у співпраці з єпархіальним духівником УМХ. Координатор повинен узгодити з парохом візитацію спільноти завчасно.

Арт. 24. § 1. Провід осередку в парафії здійснює Голова, якого обирають на один рік на виборах серед місцевих членів УМХ.

§ 2. Голова осередкуне може здійснювати свого служіння більше як два терміни поспіль.

Арт. 25. До завдань голови парафіяльного осередку УМХ належить:

 1. Приймати рішення про членство у парафіяльному осередку на підставах, визначених у Статуті.
 2. Представляти осередок перед іншими спільнотами.
 3. Організовувати поточну діяльність осередку.
 4. Узгоджувати плани і діяльність осередку з парохом чи парафіяльним духівником спільноти для плекання єдності та співпраці.
 5. Виконувати доручення єпархіального координатора УМХ.
 6. Подавати звіт наприкінці кожного року про діяльність осередку в парафії та актуальний список членів єпархіальному координаторові.
 7. Керувати поточною діяльністю осередку.
 8. Координувати різні форми співпраці осередку.
 9. Розробляти перспективні плани розвитку та стратегії осередку.

Арт. 26. Єпархіальний координатор за згодою єпархіального духівника може звільнити голову парафіяльного осередку УМХ у випадках:

 1. Порушення ним Статуту УМХ.
 2. Якщо виникла загроза духовному добру спільноти, після поради з парохом чи духівником.
 3. На підставі його прохання.

Арт. 27. Для членівУМХ здійснюється духовно-пастирський провід у кожному парафіяльному осередку та загалом у єпархії через духівників.

Арт. 28. § 1. Духовно-пастирський провід парафіяльного осередку здійснює парох або визначений ним сотрудник.

§ 2. Дозавдання духівника парафіяльного осередку УМХ належить:

 1. Проводити щотижневі молитовні зустрічі.
 2. Брати участь у підготовці та проведенні реколекцій УМХ. Обов’язковими є великопісні та передріздвяні реколекції (дні духовної віднови). Інші визначає духівник за потреби.
 3. Провадити індивідуальну духовну опіку членів УМХ.
 4. Брати участь у підготовці з’їздів УМХ та прощ.
 5. Брати участь у стратегічному плануванні УМХ: складання календарного плану, підготовці проведення благочинних акцій тощо та, по змозі, допомагати в їх реалізації.
 6. Бути членом делегацій УМХ.
 7. Бути готовим провести духовну розмову та чуйним до духовних потреб членів УМХ.
 8. Підтримувати голову у вирішенні внутрішніх викликів молодіжної спільноти.
 9. Супроводжувати спільноту на прощах, служити богослужіння в наміреннях її членів принаймні раз на місяць.
 10. Брати участь у зборах духівників спільнот УМХ.

Арт. 29. § 1. Духовно-пасторальний супровід УМХ у єпархії здійснює єпархіальний духівник.

§ 2. Єпархіального духівника УМХ призначає єпархіальний єпископ на три роки з можливістю продовжувати це служіння.

§ 3. Дозавдань єпархіального духівника УМХ належить:

 1. Брати участь в єпархіальних з’їздах членів УМХ.
 2. Організовувати щорічні єпархіальні збори духівників парафіяльних осередків УМХ для обговорення духовно-пасторальних викликів.
 3. Співпрацювати з єпархіальним координатором УМХ;
 4. За потреби або на запрошення пароха чи духівника відвідувати парафіяльні осередки, співпрацювати з духівниками парафіяльних осередків.
 5. Виконувати доручення єпархіального єпископа стосовно об’єднання вірних УМХ.
 6. Щорічно звітувати єпархіальному єпископові про духовно-пасторальні виклики УМХ.

VІ. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Арт. 30. УМХ не провадить фінансово-економічної діяльності та не набуває у власність ні майна, ні коштів.

Арт. 31. Осередки УМХ можуть займатися благодійною діяльністю.

Арт. 32. Благодійні пожертви та внески членів використовуються тільки для виконання місії УМХ та для забезпечення його функціонування згідно із цим Статутом.

Арт. 33. У парафіяльних осередках для фінансування паломництв, поїздок, харчування чи інших витрат, пов’язаних із завданнями УМХ, члени складають добровільні внески, які повинні бути обліковані головою осередку або визначеною ним особою, котра складає щорічний звіт для осередку та інформує про нього місцевого пароха. Розмір внесків членів визначається на з’їзді голів парафіяльних осередків. Поточний нагляд за фінансовими справами веде духівник парафіяльного осередку.

Арт. 34. Витрати єпархіального координатора відшкодовуються із добровільних внесків парафіяльних осередків, розмір яких встановлюють на з’їзді голів парафіяльних осередків. Фінансовий облік веде один із голів парафіяльних осередків, призначених єпархіальним координатором на час його каденції. Він також складає річний звіт і представляє його на з’їзді голів парафіяльних осередків.

Арт. 35. Фінансові потреби діяльності голови УМХ та координаційної ради забезпечуються з добровільних внесків, які складають парафіяльні осередки через єпархіальних координаторів. Фінансовий облік веде один із членів координаційної ради, вибраний нею на каденцію голови УМХ. Цей член складає щорічний фінансовий звіт перед координаційною радою, копію якого передають Києво-Галицькому Верховному Архиєпископу. Розмір внесків парафіяльних осередків для забезпечення діяльності голови УМХ та координаційної ради визначає координаційна рада.

VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Арт. 36. Внесення змін і доповнень до Статуту УМХ здійснює координаційна рада на пропозицію єпархіальних координаторів чи голів парафіяльних осередків. Однак вони набирають сили після їх затвердження Києво-Галицьким Верховним Архиєпископом (кан. 576, § 2).

Арт. 37. § 1. УМХ припиняє свою діяльність у зв’язку з її реорганізацією чи ліквідацією відповідно до норм ККСЦ та Канонів партикулярного права УГКЦ, тобто рішенням Києво-Галицького Верховного Архиєпископа за згодою Постійного Синоду (кан. 583, § 2, п. 1).

§ 2. З дуже поважних причин єпархіальний єпископ, порадившись із головою УМХ, єпархіальним координатором та духівником УМХ, може припинити діяльність УМХ на території єпархії.

§ 3. З поважних причин припинення діяльності парафіяльного осередку здійснюється за рішенням єпархіального координатора УМХ після консультації з єпархіальним та парафіяльним духівниками УМХ і парохом парафії.

ДОДАТОК

1. Гасло УМХ: «Тут знайдеш Христа! Тут знайдеш себе! Тут знайдеш себе у Христі!».

2. Символіка УМХ. Емблема

Основа символіки складається з літер «X», перша літера імені Христос, і «R» від латинського слова «Rex», тобто Цар. Цей символ використовували перші християни і він визнається в усьому християнському світі. Його написи збереглися в Римських катакомбах. Він був взятий за основу на першому з’їзді УМХ в 1933 році.

 • 2.1. Емблема свята УМХ 1933 року


2.2. Нову символіку УМХ розробила відома львівська художниця членкиня УМХ Софія Бурак. Прийнята в 1994 році. Використовується як організаційна емблема УМХ.

Базова емблема УМХ


2.3. Вона використовується як основний та обов’язковий елемент власної символіки осередку, яка може бути довільною відповідно до рішення членів, але після консультацій і узгодження з єпархіальним координатором та духівником.

3. Прапор УМХ — полотнище прямокутної форми (100×150 см) блакитного кольору, виготовлене з шовку або тонкої вовни. Краї полотнища обшиті шнурком із китицями золотистого або жовтого кольору. На правому стороні полотнища, посередині, вигаптовано емблему (55×55 см), внизу якої півколом розміщено напис «Українська молодь — Христові», під ним горизонтально — назва парафії та єпархії. На лівому боці стяга зображено постать Покрови (60×50 см). Угорі розміщено напис «Христос посеред нас». Довжина древка — 2 м, товщина — 4 см.

4. Хоругва УМХ — полотнище (завдовжки 115 см і завширшки 75 см) блакитного кольору, виготовлене з габардину або оксамиту. Краї обшиті шнурком із китицями золотистого або жовтого кольору. На правому боці, посередині, вигаптовано емблему (55×55 см), внизу якої півколом розміщено напис «Українська молодь — Христові», під ним горизонтально — назва парафії та єпархії. На лівому боці стяга зображено постать Покрови (60×50 см). Угорі розміщено напис «Христос посеред нас».

5. Небесна покровителька УМХ Мати Божа Покрова

«Ти є вищою від усіх земних і небесних, за херувимів славніша і за всяке творіння чесніша; Тебе, заступницю і покров усьому роду християнському, Христос дарував, щоб покривала і спасала людей грішних, які до Тебе прибігають. Тому оспівуємо Тебе, як пристановище для всіх, і свято Твоє святкуємо радісно, до Христа ж молимося, щоб дарував нам велику милість» (Стихира свята).

6. Уемхівські вітання
«Слава Ісусу Христу!» — «Слава навіки!»
«Христос посеред нас!» — «Є і буде!»

7. Основні молитви уемхівців

7.1.Приречення вірної служби Ісусові Христові

Найдорожчий наш Спасителю, Ти для нас є всім. Ти нас сотворив і удержуєш при житті. Ти нас, своїх дітей, виховав. Від Твого серця йде до нас такий жар любові, щo хіба мали б ми кам’яні серця в наших грудях, коли б Тебе не любили. Ти нам дорожчий, ніж батько мати, брати й сестри, наше власне життя. Тому прирікаємо, що цілим серцем будемо держатися Тебе. Тільки для Тебе одного, з Тобою самим хочемо жити і вмирати, щoб із Тобою об’єднатися колись навіки в любові. У цьому намірі долучаємо наш сьогоднішній день до Твоєї хресної смерті та світлого Воскресіння. Нехай ця невеличка жертва буде виявом відданості Тобі української молоді. Амінь. (Молитва митрополита Андрея Шептицького)

7.2. Молитва за прославу митрополита Андрея Шептицького
О мій Боже, із глибини моєї душі вклоняюся перед Твоєю безмежною величчю. Дякую Тобі за ласки й дари, що ними Ти наділив Твого вірного слугу митрополита Андрея Шептицького, духовного батька організації «Українська молодь — Христові». Прошу Тебе прославити його також і на землі. Тому благаю Тебе: уділи мені у Твоєму батьківському милосерді ту ласку, про яку я Тебе покірно прошу.

7.3. Молитва до покрову Пресвятої Богородиці

О, Маріє, Матір Бога, Покрово! Припадаємо нині до Твоїх стіп, бо через Тебе пізнали ми Отця, Сина і Духа Святого. Мати Милосердя, наше прибіжище! Віддаємо Тобі себе, наше буття, усе, що маємо, любимо, усе, чим живемо. Віддаємо Твоїй материнській любові нашу українську молодь, добродіїв і благодійників. Хочемо жити як добрі християни, прирікаємо зберігати церковні й Божі заповіді. Будь нашою заступницею перед Сином Твоїм. Бережи наші душі в дні життя і годину смерті. Тобі поручаємо Вітчизну нашу — Україну і благаємо єдності. Пануй у наших душах. Благослови всі наші починання, опікуйся нами, окрий нас Твоїм святим покровом. Будь з нами завжди. Амінь.

8. Присяга уемхівця — це спосіб приречення українською молоддю вірності, любові та відданості Христові, а також засвідчення бажання жити як істинні християни, відновлювати свої хресні обіти та ділитися християнським способом життя з молоддю.

Змістом присяги уемхівця є визнання Ісуса Христа Господом життя і обіцянка молодої людини жити згідно з Божими заповідями та Катехизмом Католицької Церкви.

Присяга уемхівця має історичне значення і є частиною її ідентичності. Шостого травня 1933 року під час свята УМХ у Львові, з благословення та у присутності праведного митрополита Андрея, на заклик єпископа-помічника Львівського владики Івана Бучка, сто тисяч молодих людей склали присягу на вірність Христові: «Тому за благословенням Святішого Отця піднесімо руки догори і зложім Христові присягу досмертної вірності, любови та прив’язання до Його Святого Євангелія і Заповітів. Христе-Спасителю! У 1900-ліття Твоєї смерти і Воскресення прирікаємо Тобі досмертну вірність. Так нам, Христе, допоможи».

Ісусе Xристе, мій Спасителю і Боже, оце сьогодні я, (ім’я) _______ (прізвище) _______, цілковито віддаюся Тобі і визнаю Тебе Господом мого життя. Присягаю Тобі вірність і обіцяю, що буду докладати всіх зусиль, щоб якнайкраще пізнати правди Твоєї святої Церкви та ревно їх обстоювати. Обіцяю жити згідно з Христовим Євангелієм, повсякчасно дбаючи про чистоту своєї душі. Заявляю, що, ознайомившись із Статутом Об’єднання вірних УГКЦ «Українська молодь — Христові», бажаю стати його членом, щоб краще служити Богові, Церкві та Україні. Так мені, Боже, допоможи, в Тройці Святій єдиний, і всі святі.

Присягу складено: ________дата_____________________________

Прийнято в члени УМХ: _____дата__________________________

Голова УМХ: _____________підпис ______________(ім’я та прізвище)

Духівник: ______________підпис ______________(ім’я та прізвище)

Присягу складають під час Божественної Літургії або за іншої урочистої нагоди. Один примірник присяги залишається в архіві осередку, другий — віддають новому членові УМХ. Під час присяги кожен член УМХ отримує право носити однострій УМХ: хустину, футболку тощо.

9. Однострій уемхівця

Кожен уемхівець та уемхівка має право носити уемхівський однострійякий складається з: хустини, футболки, інших речей, на яких розміщені емблема УМХ, назва єпархії та парафії.

10. Гімн УМХ

10.1. Церковний гімн УМХ — католицький гімн «О спомагай нас, Діво Маріє»

О, спомагай нас, Діво Маріє,
В гірких терпіннях цих життя.
А в хвилі смерти — наша Надіє,
Наша Ти поміч, о Всеблага.

Приспів:
Прийми, о люба Ненько, | (2)
Цей віри наш серця дар.
Хочемо Бога — Він наш Батько,
Хочемо Бога — Він наш Цар!

Хочемо Бога в наших родинах,
У душах любих (наших) діточок,
Щоб Бог скріпив їх в прикрих хвилинах,
Ласкою дарив наших дочок

10. 2. Спільнотний гімн «Ми є родина у Христі!», «Будь вірним Христові!»

«Ми є родина у Христі!»

Даваймо разом руки
Складімо до Христа,
Нехай радіє небо
І вся наша земля!
Даваймо разом нині
Скажімо до Христа,
Що ми є всі родина
Небесного Отця!

Приспів:
Ми є родина! Ми є родина!
Ми є родина у Христі!

Як добре у родині
Життя своє прожити,
Як добре у родині
Добро й біду ділити!
І як радіє мати,
І як радіє тато,
Коли в своїй родині
Так діточок багато!

Приспів.

Як Бог є нашим татом,
Марія — наша мати,
Радіють нині з нами
Своїми діточками!
Багата наша хата,
Та ще й багатша стане,
Як мир й любов на світі
Усюди та й настане!

«Будь вірним Христові!»

AmFCG
Будь вірним Христові — наше гасло,
Впевнено крокуєм життям уперед.
Ми віддані Богу, що родився в яслах.
І з Ним ми здолаємо хоч Еверест!

Приспів
FCG
Бути вірним Христові — то є радість,
Бути вірним Христові — то є мужність,
Бути вірним Христові — наша святість,
Бути вірним Христові — то є виклик
Для тебе, для мене, для тебе, для мене!

Будь вірним Христові разом з нами,
Бери нас за руку і разом з нами іди!
Бо Ісус всі турботи твої обіймає
І ніжно тебе закликає: «За мною іди».

Приспів

Будь вірним Христові — то молитва,
І з нею ми можемо себе віднайти.
Коли Ти із Богом: життя — це не битва,
Це впевнений шлях до твоєї мети!

Приспів

Слова — Ольга-Марія Гнип
Музика — о. Степан Мишковський

11. Духовний батько УМХ — праведний митрополит Андрей Шептицький

12. Що означає бути вірним Христові?

Будь завжди вірним Христові!

Вірність Христові — у цих двох словах програма цілого нашого життя.

Вірність Христові — це всі християнські обов’язки.

Вірність Христові — це християнський світогляд, це ціла релігія, зв’язок людей з небом, це дочасне щастя і вічне спасіння. Бути вірним Христові — це високо носити прапор віри й обов’язків щодо Бога. Бути вірним Христові — це любити Бога і ближніх задля Бога, бо вони Божі діти. Бути вірним Христові — це давати Богові перше місце в усьому. Бути вірним Христові — це високо цінити християнську молитву та до неї щодня, в кожній важливій потребі, вдаватися. Бути вірним Христові — це пам’ятати про потреби ближніх і по змозі давати милостиню. Бути вірним Христові — це бути чистим, берегтися гріха та за гріхи покутувати. Бути вірним Христові — це часто причащатися Христового тіла і пити чашу Його крові. Бути вірним Христові — це любити нашу матір Католицьку Церкву, її знати і слухати, їй коритися у справах віри та моралі, до неї голосно признаватися.

13. Заснування осередку УМХ при парафії:

 1. Благословення та сприяння з боку єпископа. Наприклад, на зібранні протопресвітерів владика має заохотити отців до створення осередків УМХ, роздавши їм копії Статуту.
 2. Парохи повинні гуртувати молодь від 14 років, представляючи їм ідею УМХ.
 3. Якщо молодь парафії підтримує ініціативу пароха, потрібно визначити день і запросити координатора єпархії із презентацією.
 4. Після презентації відбувається офіційне заснування осередку; парох або призначений ним сотрудник стає духівником спільноти.
 5. Духівник у визначений день проводить серед молоді чин складання присяги на вірність Христові. Відтак кожен, хто склав присягу, стає дійсним членом осередку (із присягою не варто поспішати, адже потрібно виготовити виготовлення одностроїв та докладно пояснити, що таке присяга і для чого її робимо, а також добре ознайомити кандидатів у членство УМХ зі Статутом).

Пов’язані документи

Дивіться також